CSR – SOCIALT ANSVAR

Vi i Hans Kjær Trading A/S, har under årens lopp alltid arbetat inom de juridiska, etiska och moraliska riktlinjer som kännetecknar god företagsledning.

Vi förväntar oss samma kurs av våra leverantörer. Dessa riktlinjer har utvecklats från att vara oskriven kod som var implicit i bolaget att vara tydliga bokstäver som intressenter har möjlighet att läsa på webbplatsen. Stora danska företag har även skyldiga att rapportera om sitt sociala ansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility) i enlighet med årsredovisningslagen .

Vi tror att även för små företag bör samhällsansvar vara en viktig fråga som kräver uppmärksamhet. Vi anser att det är viktigt att vi skickar meddelandet, så speciell sina utländska partner kan se vilka förväntningar på CSR gjorda för att vara en del av vår värdekedja .

Vår undertecknade deklaration, kan du hämta här.

Rulla till toppen