CSR – SOSIAALINEN VASTUU

Me Hans Kjær Trading A/S:ssä toimimme aina hyvää johtamista kuvaavien oikeudellisten, eettisten ja moraalisten ohjeiden mukaisesti.

Aina siitä lähtien, kun perustimme yhtiön yli 30 vuotta sitten. Odotamme samaa lähestymistapaa alihankkijoiltamme. Nämä ohjeet ovat kehittyneet yhtiössä kirjoittamattomista säännöistä selkeiksi ohjeiksi, jotka sidosryhmämme voivat lukea tältä verkkosivustolta.

Tanskan tilinpäätöslain mukaisesti suuret tanskalaiset yritykset ovat myös velvollisia raportoimaan sosiaalisesta vastuustaan tai yhteiskuntavastuustaan (Corporate Social Responsibility). Uskomme, että jopa pienyrityksille sosiaalinen vastuu on tärkeä alue, johon on kiinnitettävä huomiota. Mielestämme on tärkeää, että kuvailemme sen selkeästi, jotta erityisesti ulkomaiset kumppanimme tietävät odotuksemme yritysten yhteiskuntavastuusta, jos he haluavat olla osa arvoketjuamme.

Voit ladata allekirjoitetun lausuntomme TÄÄLTÄ.

Scroll to Top