CSR – SAMFUNNSANSVAR

Vi i Hans Kjær Trading A/S, har siden starten for over 25 år siden, alltid jobbet innenfor de juridiske, etiske og moralske retningslinjer som karakteriserer god ledelse.

Naturlig nok forventer vi det samme fra våre leverandører.

Spesielt de moralske og etiske retningslinjene har utviklet seg fra å være uskrevne etiske retningslinjer i selskapet til å bli eksplisitt skrevne retningslinjer, som alle interessenter kan lese på hjemmesiden. Store danske og internasjonale selskaper er lovpålagt å redegjøre for sitt samfunnsansvar eller samfunnsansvar i sin årsrapport.

Vi mener at selv for små bedrifter bør samfunnsansvar være et viktig tema, som krever oppmerksomhet. Vi føler at det er viktig at vi sender budskapet, spesielt til våre utenlandske samarbeidspartnere. For at de skal se hvilke standarder som kreves hvis de ønsker å være en del av verdikjeden vår.

Vår underskrevet erklæring, kan du laste ned her.

Skroll til toppen