Økologi

Vi jobber også med ØKOLOGI

Hans Kjær Trading A/S har i flere tiår vært en fremtredende aktør innen salg av bearbeidede økologiske frukt produkter i Danmark og de andre nordiske landene.

Økologisk landbruk bygger på fire grunnleggende prinsippene i den europeiske paraplyorganisasjonen for økologisk mat og landbruk prinsipper – IFOAM EU Group (International Federation of Organic Agriculture Movements)

Prinsippene er som følger:

Helse

Økologisk landbruk skal opprettholde og forbedre helsen til jord, planter, dyr, mennesker og planeten som helhet

Økologi

Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe opprettholde dem

Rettferdighet

Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer retfædighed i forhold til vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse

Omsorg

Økologisk landbruk må forvaltes nøye og ansvarlig for å beskytte helse og velvære for nåværende og fremtidige generasjoner og deres miljø

Disse prinsippene ønskes sikret gjennom opplæring, kunnskapsdeling, kontroll og sertifiseringer.

EU har udstedt regulativ 848 (træder i kraft 2022), som kunngjør de vilkår som må være godkjent for at produsentene kan gjøre bruk av den europeiske etiketten for økologi. Mange europeiske land har akseptert råd som kan utstede slike sertifiseringer. I Danmark bl.a. Medelsverket, som har myndighet til å gjøre det.

Noen land i og utenfor EU kan ha vilkår som går utover fastsatte forskrifter 848. I Sverige er det en sertifiseringsstandard kalt KRAV, som økte krav om sosial rettferdighet. Dette betyr ikke at du ikke kan selge EU sertifisert økologisk ferdig uten KRAV sertifisering i Sverige. Hvis du ønsker KRAV sertifiserte produkter, kan dette gjøres. Hvis produktet ikke allerede er KRAV godkjent betinget sertifisering, men av en årlig forbruk av en viss størrelse, for kostnadene ved sertifiseringen må begrunnes.

For ytterligere informasjon om våre økologiske produkter – kontakt oss eller se våre produktsortiment.

Sundhed

Økologisk landbrug skal opretholde og forbedre sundheden i jord, planter, dyr, mennesker og planeten som et hele

Økologi

Økologisk landbrug skal være baseret på levende økologiske systemer og cykler, arbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at opretholde dem

Retfærdighed

Økologisk landbrug skal bygges på forhold der sikrer retfærdighed i relation til det fælles miljø og leve muligheder

Pleje

Økologisk landbrug skal forvaltes forsigtigt og ansvarligt for at beskytte sundheden og trivslen for nutidige og fremtidige generationer og deres omgivelser

Disse principper ønskes sikret gennem uddannelse, vidensdeling, control og certificeringer.

EU har i 2007 udstedt regulativ 834, som bekendtgør, hvilke betingelser der skal være godkendt for, at producenterne kan gøre brug af det europæiske mærke for økologi. Mange europæiske lande har fået godkendt råd, der kan udstede disse certificeringer. I Danmark er det bl.a. Fødevarestyrelsen, der har autoritet til dette.

Nogle lande i og udenfor EU kan have betingelser, der går ud over de i regulativ 834 udstedte. I Sverige er der en certificeringsstandard kaldet KRAV, som stiller højere krav til social retfærdighed. Dette betyder ikke, at man ikke kan sælge EU certificerede økologiske færdigvarer uden KRAV certificering i Sverige. Ønskes KRAV certificerede produkter, kan dette lade sig gøre. Er produktet ikke allerede KRAV godkendt, betinges certificeringen dog af et aftag af en hvis størrelse, for at omkostningerne til certificeringen skal kunne retfærdiggøres.

Ønskes yderligere oplysninger om vores økologiske produkter – kontakt os eller se vores produktsortiment.

Skroll til toppen