Ekologia

Toimimme myös yhteisyössä myös EKOLOGIA n kanssa

Hans Kjær Trading A/S on jo usean vuosikymmenen ajan ollut merkittävä toimija jalostettujen luomuhedelmätuotteiden myynnissä Tanskassa ja muissa Pohjoismaissa.

Luonnonmukainen maatalous perustuu Euroopan luonnonmukaisten elintarvikkeiden ja maatalouden periaatteiden kattojärjestön IFOAM EU -ryhmän (International Federation of Organic Agriculture Movements) neljään perusperiaatteeseen.

Periaatteet ovat seuraavat:

Terveys

Luonnonmukaisen maatalouden on ylläpidettävä ja parannettava maaperän, kasvien, eläinten, ihmisten ja koko planeetan terveyttä

Ekologia

Luonnonmukaisen maatalouden on perustuttava eläviin ekologisiin järjestelmiin ja sykleihin, työskenneltävä niiden kanssa, jäljiteltävä niitä ja autettava ylläpitämään niitä

Oikeudenmukaisuus

Luonnonmukaisen maatalouden on perustuttava edellytyksiin, joilla varmistetaan oikeudenmukaisuus suhteessa yhteiseen ympäristöön ja elämisen mahdollisuuksiin

Hoito

Luonnonmukaista maataloutta on hallinnoitava huolellisesti ja vastuullisesti nykyisten ja tulevien sukupolvien ympäristön, terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi

Nämä periaatteet on varmistettava koulutuksen, tiedon jakamisen, valvonnan ja sertifioinnin avulla.

EU on antanut asetuksen 848 (joka tulee voimaan vuonna 2022), jossa ilmoitetaan ne ehdot, jotka valmistajien on täytettävä saadakseen luvan käyttää eurooppalaista luomumerkkiä. Monet Euroopan maat ovat saaneet hyväksytyksi neuvostoja, joilla on valtuudet myöntää näitä sertifikaatteja. Tanskassa valtuudet on saanut Tanskan eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto.

Joillakin EU:n sisä- ja ulkopuolella olevilla mailla voi olla ehtoja, jotka ylittävät asetuksessa 848 säädetyt ehdot. Ruotsissa on olemassa KRAV-niminen sertifiointistandardi, joka asettaa korkeampia vaatimuksia sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle. Tämä ei tarkoita, ettetkö voisi myydä EU-sertifioituja luomutuotteita ilman KRAV-sertifiointia Ruotsissa. Jos haluatte KRAV-sertifioituja tuotteita, voimme valmistaa ne. Jos tuotetta ei kuitenkaan ole vielä KRAV-hyväksytty, sertifiointi edellyttää tietyn suuruista tilausta, jotta sertifioinnin kustannuksia voitaisiin perustella.

Jos haluat lisätietoja luomutuotteistamme, ota meihin yhteyttä tai tutustu tuotevalikoimamme.

Sundhed

Økologisk landbrug skal opretholde og forbedre sundheden i jord, planter, dyr, mennesker og planeten som et hele

Økologi

Økologisk landbrug skal være baseret på levende økologiske systemer og cykler, arbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at opretholde dem

Retfærdighed

Økologisk landbrug skal bygges på forhold der sikrer retfærdighed i relation til det fælles miljø og leve muligheder

Pleje

Økologisk landbrug skal forvaltes forsigtigt og ansvarligt for at beskytte sundheden og trivslen for nutidige og fremtidige generationer og deres omgivelser

Disse principper ønskes sikret gennem uddannelse, vidensdeling, control og certificeringer.

EU har i 2007 udstedt regulativ 834, som bekendtgør, hvilke betingelser der skal være godkendt for, at producenterne kan gøre brug af det europæiske mærke for økologi. Mange europæiske lande har fået godkendt råd, der kan udstede disse certificeringer. I Danmark er det bl.a. Fødevarestyrelsen, der har autoritet til dette.

Nogle lande i og udenfor EU kan have betingelser, der går ud over de i regulativ 834 udstedte. I Sverige er der en certificeringsstandard kaldet KRAV, som stiller højere krav til social retfærdighed. Dette betyder ikke, at man ikke kan sælge EU certificerede økologiske færdigvarer uden KRAV certificering i Sverige. Ønskes KRAV certificerede produkter, kan dette lade sig gøre. Er produktet ikke allerede KRAV godkendt, betinges certificeringen dog af et aftag af en hvis størrelse, for at omkostningerne til certificeringen skal kunne retfærdiggøres.

Ønskes yderligere oplysninger om vores økologiske produkter – kontakt os eller se vores produktsortiment.

Scroll to Top